... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


modificació posttraduccional

Canvi que s'indueix a una proteïna, mitjançant un enzim, després de ser sintetitzada. Alguns exemples en són acetilació, tall, glicosilació, metilació, fosforilació i prenilació.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.