... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació

Canvi hereditari en la seqüència de nucleòtids d'un cromosoma.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.