... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mapa de lligaments clàssic

Diagrama que representa l’ordre lineal i la distància dels gens, mesurada en centimòrgans, dins el cromosoma, basat en els creuaments genètics.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.