... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mutació condicional

Mutació que canvia una proteïna o un ARN de manera que la seua funció s'altera només sota certes condicions, tal com en una inusualment alta o baixa temperatura.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.