... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi electrònic

Algun dels tipus de microscopi que utilitza un feix d'electrons per crear la imatge. Els més comuns són els de transmissió o de rastreig.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.