... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microscopi electrònic de rastreig

Tipus de microscopi electrònic que proporciona una imatge de la superfície de la mostra.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.