... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mega-

Prefix que denota 10e6. (Del grec megas: 'enorme', 'de gran abast').

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.