... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


membrana interna

Membrana de la cèl·lula eucariòtica diferent de la membrana plasmàtica. Les membranes del reticle endoplasmàtic i del complex de Golgi en són exemples.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.