... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


maligne

Relatiu als tumors i les cèl·lules tumorals que són invasius i/o capaços d'experimentar metàstasi. Un tumor maligne és un càncer.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.