... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


matriu extracel·lular

Complexa xarxa de polisacàrids (com ara glicosaminoglicans o cel·lulosa) i proteïnes (com ara col·lagen) secretades per les cèl·lules. Serveix com a element estructural en els teixits i també influeix en el seu desenvolupament i fisiologia.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.