... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


membrana externa

Membrana adjacent al citosol en els orgànuls amb dues membranes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.