... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


motiu

Element d'una estructura que es repeteix en molts contextos. Específicament, és un petit domini estructural que pot ser reconegut en una gran varietat de proteïnes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.