... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


micròmer

El tipus de blastòmer més menut en un embrió durant la segmentació, en el cas en què els blastòmers tinguen diferent grandàries.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.