... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mecanisme d'aïllament reproductiu

Algun tipus de barrera ambiental, mecànic, fisiològica i de conducta que impedeix que dos individus de diferents poblacions donen lloc a descendència viable.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.