... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


metamorfosi

Conjunt de canvis morfològics i fisiològics que experimenten alguns animals fins que arriben a l'estadi adult. Per exemple els cullerots a granota o les larves a insecte adult.

Algunes paraules estan en procés de revisió, potser trobeu alguna errada.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.