... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


midó

Polisacàrid de glucosa que té funcions de reserva energètica en les plantes.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.