... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


microtúbul

Estructura llarga i cilíndrica composta per la proteïna tubulina. És una de les tres classes de filaments del citosquelet.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.