... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


maduració de l'afinitat

Augment progressiu de l'afinitat dels anticossos per l'antigen immunitzant amb el pas del temps després de la immunització.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.