... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


membrana nuclear externa

Membrana més exterior de les dues nuclears. Continua amb el reticle endoplasmàtic i pot presentar ribosomes a la cara citosòlica.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.