... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


mapa de restricció

Representació gràfica d'una molècula d'ADN que indica els punts de tall per a diferents enzims de restricció.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.