... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


metilació de l'ADN

Addició d'un grup metil a l'ADN. La metilació intensiva de la citosina s'utilitza en els vertebrats per a mantenir gens en un estat inactiu.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.