... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


morfogen

Molècula de senyalització que actua durant el procés de la morfogènesi establint els patrons de creixement dels teixits i determinant la posició de les cèl·lules especialitzades d'un teixit.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.