... explora el bioglossari per les seues inicials

Resultat de la cerca


molècula d'adhesió cel·lular (CAM)

Proteïna de la superfície d'una cèl·lula animal que intervé en la unió cèl·lula-cèl·lula o en la unió cèl·lula-matriu extracel·lular.

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.