Qüestionaris

Els qüestionaris formen un col·lecció d'exercicis que, en posteriors edicions, s'ampliaran i tindran més característiques. Disposen de preguntes resposta curta i qüestions de tipus test. Al final de cada qüestionari hi ha un botó per conèixer la puntuació obtinguda.
Pots triar fer un qüestionari sobre un tema específic o bé sobre algun dels nostres vídeos, per a la qual cosa es recomana visualitzar-lo abans de començar.

El temps estimat de realització de cada qüestionari és de 15 minuts. Després d'haver accedit al qüestionari, es mostrarà automàticament el resultat.

Els qüestionaris s'han realitzat dins d'un projecte d'Aprenentatge i Servei (ApS) i estem ampliant-lo en successives edicions del projecte

En ells es trobaran preguntes sobre diferents aspectes de la Biologia. Per a fer els qüestionaris es recomana tindre una base teòrica suficient. La valoració obtinguda no representa cap nivell acadèmic concret. El tutor acadèmic podrà orientar en cada cas.

Qüestionari instantani

Tria els temes sobre els quals generar un qüestionari

O bé, fes un qüestionari sobre algun dels nostres vídeos

Vídeos bioApS
Adhesió dels Ribosomes a la Membrana del Reticle Endoplasmàtic Rugós
Bacteris, de veritat els coneixes?
Biodiversitat i Tipus d'Especiació
Cadena de Transport Electrònic Mitocondrial
Classificació de les roques magmàtiques
De la doble hèlix al cromosoma metafàsic
Desafiant la Gravetat, el Sistema Vascular de Vegetals
El Colesterol i els Àcids Grassos
El Reticle Endoplasmàtic i el Complex de Golgi. Síntesi i Transport de Lípids i Proteïnes
Els Enzims: Reacció Enzimàtica i Inhibició
Els Lisosomes i la Digestió Cel·lular
Emergències de Salut Pública i el Virus Zika
Evolució de la Cèl·lula Eucariota
Fragilitat òssia: Per què les dones es trenquen més el maluc que els homes?
Funcionament i Anatomia de l’Aparell Circulatori
L'efecte de la Lluna sobre els organismes: mite o realitat?
L'Herència dels Grups Sanguinis
La Biotecnologia i les Seues Aplicacions
La Glicosidació de les Proteïnes
La Microbiologia del Nostre Entorn
La transcripció: d’ADN a ARNm
La vida després de la mort d'un arbre
La Vitamina D i el sistema immunitari
Les funcions biològiques de l'aigua: l'aigua com a dissolvent universal
Tall i unió, maduració post-transcripcional de l’ARN

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.