Qüestionaris

Els qüestionaris formen un col·lecció d'exercicis que, en posteriors edicions, s'ampliaran i tindran més característiques. Disposen de preguntes resposta curta i qüestions de tipus test. Al final de cada qüestionari hi ha un botó per conèixer la puntuació obtinguda.
Pots triar fer un qüestionari sobre un tema específic o bé sobre algun dels nostres vídeos, per a la qual cosa es recomana visualitzar-lo abans de començar.

MOLT IMPORTANT: estem en fase d'actualització dels bioqüestionaris, si vols anar a la versió anterior, visita la pàgina anterior dels bioqüestionaris


El temps estimat de realització de cada qüestionari és de 20 minuts. Després d'haver accedit al qüestionari, es mostrarà automàticament el resultat.

Els qüestionaris s'han realitzat dins d'un projecte d'ApS i estem ampliant-lo en successives edicions del projecte

En ells es trobaran preguntes sobre diferents aspectes de la Biologia. Per a fer els qüestionaris es recomana tindre una base teòrica suficient. La valoració obtinguda no representa cap nivell acadèmic concret. El tutor acadèmic podrà orientar en cada cas.

Per a qualsevol suggereriment i comentari, fes ús del nostre formulari de contacte.

Tria els temes sobre els quals generar un qüestionari

O bé, fes un qüestionari sobre algun dels nostres vídeos

Vídeos bioApS
Adhesió dels Ribosomes a la Membrana del Reticle Endoplasmàtic Rugós
Cadena de Transport Electrònic Mitocondrial
Desafiant la Gravetat, el Sistema Vascular de Vegetals
El Reticle Endoplasmàtic i el Complex de Golgi. Síntesi i Transport de Lípids i Proteïnes
Els Enzims: Reacció Enzimàtica i Inhibició
Els Lisosomes i la Digestió Cel·lular
Emergències de Salut Pública i el Virus Zika
Funcionament i Anatomia de l’Aparell Circulatori
La Biotecnologia i les Seues Aplicacions
Les funcions biològiques de l'aigua: l'aigua com a dissolvent universal

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.