Qüestionari sobre el vídeo: Els Colors de la Vida

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Com és el medi on es troben les antocianines?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quins pigments es poden utilitzar com a indicadors de pH?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Com s'emmagatzema l'energia solar a les plantes?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quantes molècules de clorofil·la poden arribar a haver en cada fotosistema?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quin recorregut fan els nutrients dins de la planta en arribar la tardor?


6
Qüestió 6 (2 punts)

En quina membrana dels cloroplasts es troben els fotosistemes d'α-clorofil·la i de β-clorofil·la?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin color presenten principalment les antocianines?


8
Qüestió 8 (2 punts)

A les cèl·lules vegetals, ¿on es troben les antocianines?


9
Qüestió 9 (2 punts)

En quin tipus d'energia es transforma l'energia solar en el procés de la fotosíntesi?


10
Qüestió 10 (2 punts)

De quins dos colors són principalment responsables els carotenoides?


11
Qüestió 11 (2 punts)

La clorofil·la absorbix el color verd de l'espectre visible


12
Qüestió 12 (2 punts)

Els carotenoides es troben als teixits verds de les plantes


13
Qüestió 13 (2 punts)

Les antocianines, els carotenoides i la clorofil·la poden estar presents alhora en la cèl·lula vegetal


14
Qüestió 14 (2 punts)

Els pigments de clorofil·la han de desintegrar-se perquè apareguen els altres colors


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quan les antocianines interaccionen amb substàncies que són incolores augmenten la seua intensitat del color i modifiquen la seua tonalitatTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.