Qüestionari sobre el vídeo: Els Colors de la Vida

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Com és el medi on es troben les antocianines?
àcid bàsic

2.
(2 punts)
Quins pigments es poden utilitzar com a indicadors de pH?
clorofil·la carotenoides antocianines cap dels tres

3.
(2 punts)
Com s'emmagatzema l'energia solar a les plantes?
energia química aigua i sals minerals nutrients diòxid de carboni (CO2)

4.
(2 punts)
Quantes molècules de clorofil·la poden arribar a haver en cada fotosistema?
fins a 20 fins a 100 fins a 200 fins a 500

5.
(2 punts)
Quin recorregut fan els nutrients dins de la planta en arribar la tardor?
fulles-tronc-arrels-branques arrels-tronc-branques-fulles fulles-branques-tronc-arrels tronc-branques-fulles-arrels

6.
(2 punts)
En quina membrana dels cloroplasts es troben els fotosistemes d'α-clorofil·la i de β-clorofil·la?
interna externa

7.
(2 punts)
Quin color presenten principalment les antocianines?
blau porpra roig verd

8.
(2 punts)
A les cèl·lules vegetals, ¿on es troben les antocianines?
cloroplasts vacúols adossats a la membrana citoplasmàtica lliures al citoplasma

9.
(2 punts)
En quin tipus d'energia es transforma l'energia solar en el procés de la fotosíntesi?

10.
(2 punts)
De quins dos colors són principalment responsables els carotenoides?

11.
(2 punts)
La clorofil·la absorbix el color verd de l'espectre visible
vertader fals

12.
(2 punts)
Els carotenoides es troben als teixits verds de les plantes
vertader fals

13.
(2 punts)
Les antocianines, els carotenoides i la clorofil·la poden estar presents alhora en la cèl·lula vegetal
vertader fals

14.
(2 punts)
Els pigments de clorofil·la han de desintegrar-se perquè apareguen els altres colors
vertader fals

15.
(2 punts)
Quan les antocianines interaccionen amb substàncies que són incolores augmenten la seua intensitat del color i modifiquen la seua tonalitat
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.