Qüestionari sobre el vídeo: Cadena de Transport Electrònic Mitocondrial

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

A la cadena de transport d´electrons, on es formen dos molècules d´aigua?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quan els electrons flueixen al llarg de les cadenes de transport electrònic dels mitocondris, ¿quins dels següents canvis tenen lloc?


3
Qüestió 3 (2 punts)

On no es produeix la cadena de transport d´electrons?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Com funciona una bomba de protons?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Relació que hi ha entre els protons i l'ATP en la cadena de transport electrònic


6
Qüestió 6 (2 punts)

Com s´anomena el complex 1 de la cadena de transport electrònic mitocondrial?


7
Qüestió 7 (2 punts)

La membrana interna mitocondrial és permeable a ions com H+, K+, Cl-,..


8
Qüestió 8 (2 punts)

Durant la transferència d´electrons, els H+, són expulsats de la matriu mitocondrial a l'espai intermembrana, creant un gradient entre ambdós compartiment, aquest gradient servix per sintetitzar ATPTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.