Qüestionari sobre el vídeo: Cadena de Transport Electrònic Mitocondrial

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
A la cadena de transport d´electrons, on es formen dos molècules d´aigua?
NADH deshidrogenasa citocrom c oxidasa citocrom c reductasa succinat deshidrogenasa

2.
(2 punts)
Quan els electrons flueixen al llarg de les cadenes de transport electrònic dels mitocondris, ¿quins dels següents canvis tenen lloc?
l´ATP sintasa bomba protons per transport actiu els electrons guanyen energia lliure el pH de la matriu augmenta el pH de la matriu baixa

3.
(2 punts)
On no es produeix la cadena de transport d´electrons?
membrana tilacoïdal membrana mitocondrial membrana plasmàtica de bacteris membrana nuclear

4.
(2 punts)
Com funciona una bomba de protons?
consumint energia per transportar protons generant energia per transportar protons

5.
(2 punts)
Relació que hi ha entre els protons i l'ATP en la cadena de transport electrònic
per cada tres protons que flueixen a través de l´ATP-SINTETASA s´obté 1 ATP per cada dos protons que flueixen a través de l´ATP-SINTETASA s´obté 1 ATP per cada protó que fluïx a través de l´ATP-SINTETASA s´obté 1 ATP per cada protó que fluïx a través de l´ATP-SINTETASA s´obtenen 3 ATP

6.
(2 punts)
Com s´anomena el complex 1 de la cadena de transport electrònic mitocondrial?

7.
(2 punts)
La membrana interna mitocondrial és permeable a ions com H+, K+, Cl-,..
vertader fals

8.
(2 punts)
Durant la transferència d´electrons, els H+, són expulsats de la matriu mitocondrial a l'espai intermembrana, creant un gradient entre ambdós compartiment, aquest gradient servix per sintetitzar ATP
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.