Qüestionari sobre el vídeo: Ampliació del mendelisme

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Sobre la malaltia de Huntington: quina afirmació és falsa?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Mendel tingué en compte la possible existència dels gens lligats.


3
Qüestió 3 (2 punts)

Les lleis de Mendel van ser redactades per altra persona posteriorment.


4
Qüestió 4 (2 punts)

Els al·lels letals només afecten si són dominants


5
Qüestió 5 (2 punts)

Com es diu un gen que desenvolupa més d'una funció?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quina malaltia la provoca un al·lel recessiu?


7
Qüestió 7 (2 punts)

No se sap la causa dels resultats contradictoris dels experiments que tractaren d'emular els de Mendel.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Creuant un progenitor heterozigòtic Aa i un homozigòtic aa, quina proporció de la descendència reflexarà el caràcter de l'al·lel a?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quin cromosoma sexual és portador del daltonisme?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Una dona daltònica...


11
Qüestió 11 (2 punts)

Tractant letalitat recessiva


12
Qüestió 12 (2 punts)

La dominància incompleta implica un fenotip més o menys intermedi


13
Qüestió 13 (2 punts)

Mendel observà el fenotip de gens que...


14
Qüestió 14 (2 punts)

Si un home és daltònic, per tant, el seu pare també ho és.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Els gens lligats són aquells que, tot i ser diferents, es transmeten, o se solen, transmetre junts.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.