Qüestionari sobre el vídeo: Ampliació del mendelisme

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Sobre el daltonisme: quina afirmació és correcta?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Sobre la malaltia de Huntington: quina afirmació és falsa?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Les lleis de Mendel van ser redactades per altra persona posteriorment.


4
Qüestió 4 (2 punts)

En una espècie que pot manifestar la dominància incompleta, una planta de flors roges creuada amb una de blanques tindran tots els descendents amb flors de color rosa si...


5
Qüestió 5 (2 punts)

Com es diu un gen que desenvolupa més d'una funció?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quina malaltia la provoca un al·lel recessiu?


7
Qüestió 7 (2 punts)

No se sap la causa dels resultats contradictoris dels experiments que tractaren d'emular els de Mendel.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Creuant un progenitor heterozigòtic Aa i un homozigòtic aa, quina proporció de la descendència reflexarà el caràcter de l'al·lel a?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quin cromosoma sexual és portador del daltonisme?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Una dona daltònica...


11
Qüestió 11 (2 punts)

Tractant letalitat recessiva


12
Qüestió 12 (2 punts)

La dominància incompleta implica un fenotip més o menys intermedi


13
Qüestió 13 (2 punts)

Un gen pleiotròpic és letal


14
Qüestió 14 (2 punts)

Si un home és daltònic, per tant, el seu pare també ho és.


15
Qüestió 15 (2 punts)

La malaltia de Huntington afecta aproximadament a partir de l'edat de...Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.