Qüestionari sobre el vídeo: Biodiversitat i Tipus d'Especiació

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

La biodiversitat fa referència a...?


2
Qüestió 2 (2 punts)

La biodiversitat actual és producte de…?3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin dels següents paràmetres NO és un nivell de biodiversitat?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'especiació és el procés pel qual dos espècies convergixen genèticament i formen una nova espècie.


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quin dels següents termes NO és un tipus d'especiació?


6
Qüestió 6 (2 punts)

¿De quina classe d'especiació estarem parlant si una població d'una espècie concreta emigra a una zona que amb el pas del temps, per moviments tectònics, es convertix en una illa i s'interromp el flux genètic de la població emigrant amb la resta de l'espècie?


7
Qüestió 7 (2 punts)

¿De quina classe d'especiació estarem parlant si una població de peresosos emigra uns quilòmetres a l'est de la zona on es trobe la resta de la seua espècie, i per la dificultat del desplaçament de tornada, la població emigrant i la majoritària aturen el seu flux genètic?


8
Qüestió 8 (2 punts)

¿De quina classe d'especiació estarem parlant si una població de cocodrils mostren una menor afinitat per l'aigua i per la seua incidència en el hàbitat terrestre els aïlla paulatinament i atura lentament el flux genètic, entre la població amb major afinitat per l'aigua i la de menor afinitat?


9
Qüestió 9 (2 punts)

¿De quina classe d'especiació estarem parlant si una població d'una espècie concreta es desplaçada durant una tempestat a un lloc llunyà i es genera una nova espècie per l'aturament del flux genètic?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Nom que rep el tipus d'especiació en el que el flux genètic s'atura per canvis de comportament d'una població en un mateix territori.


11
Qüestió 11 (2 punts)

La varietat al·lèlica també forma part de la biodiversitat.


12
Qüestió 12 (2 punts)

Existixen dos tipus d'especiació: espacial i temporal.


13
Qüestió 13 (2 punts)

Nom del procés pel qual una espècie evoluciona a una o més espècies diferents.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Nom que rep el tipus d'especiació en el que el flux genètic s'atura per distanciament geogràfic.15
Qüestió 15 (2 punts)

Nom que rep la relació de les espècies d'éssers vius amb el seu ecosistema.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.