Qüestionari sobre el vídeo: La Vitamina D i el sistema immunitari

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Per què el calcitriol es coneix com la forma activa de la vitamina D?


2
Qüestió 2 (2 punts)

La majoria de les vitamines poden ser sintetitzades per l’organisme.


3
Qüestió 3 (2 punts)

El metabòlit actiu de la vitamina D que es produïx al fetge és el calcidiol.


4
Qüestió 4 (2 punts)

La vitamina D pot entrar de forma directa al nucli de les cèl·lules.


5
Qüestió 5 (2 punts)

Com actua la vitamina D sobre el sistema immunitari?


6
Qüestió 6 (2 punts)

La vitamina D limita l’acció de la immunitat adquirida per a…


7
Qüestió 7 (2 punts)

La vitamina D és sintetitzada pel cos humà gràcies als rajos solars…


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quantes vitamines existixen?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quins són els principals beneficis i funcions de la vitamina D al nostre organisme?


10
Qüestió 10 (2 punts)

La vitamina D2 i D3 són formes biològicament actives.


11
Qüestió 11 (2 punts)

El calcitriol és el metabòlit actiu de la vitamina D que es produïx al renyó.


12
Qüestió 12 (2 punts)

De quina altra forma es coneix la vitamina D2?


13
Qüestió 13 (2 punts)

De quina altra forma es coneix la vitamina D3?


14
Qüestió 14 (2 punts)

A partir de quin any es va descobrir que les cèl·lules del sistema immunitari tenien el receptor de la vitamina D i, per tant, hi havia una relació entre aquesta i el sistema immunitari?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quan serà necessari que l'organisme sintetitze calcitriol (forma activa) a partir de calcidiol (forma circulant)?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.