Qüestionari sobre el vídeo: Cèl·lules Mare, Aplicacions

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
¿En quins tipus podem classificar les cèl·lules mare atenent a la capacitat o potència de diferenciació?
Totipotents, unipotents i iPS Totipotents, adultes i iPS Adultes, embrionàries i iPS Adultes, totipotents i unipotents

2.
(2 punts)
En 2006, Steve Pollard va desenvolupar la primera cèl·lula iPS a partir de cèl·lules de la cua d'un ratolí.
Vertader Fals, va ser Shinya Yamanaka

3.
(2 punts)
Si introduïm les proteïnes Sox-2, Oct-4, Klf-4 i c-Myc a una cèl·lula diferenciada, podem obtenir una cèl·lula iPS.
Vertader Fals

4.
(2 punts)
¿Com s'anomena una malaltia neurodegenerativa que és investigada a la Universitat de València?

5.
(2 punts)
¿Quin tipus de cèl·lules mare s'encarreguen de la reparació dels diferents teixits de l'organisme?

6.
(2 punts)
L'especialització d'una cèl·lula depèn de:
els factors del medi els factors del medi i les proteïnes i factors de la pròpia cèl·lula els factors interns: proteïnes i factors com s´ha dut a terme el creixement del zigot

7.
(2 punts)
¿Quines són les cèl·lules mare que es troben presents a les etapes primerenques del desenvolupament?
Adultes Pluripotents induïdes o iPS Totipotents Unipotents

8.
(2 punts)
Steve Pollard va concloure que la diferència entre una cèl·lula neuronal cancerosa i una sana era l'aparició de gens metilats en la cèl·lula sana.
Vertader Fals

9.
(2 punts)
Una cèl·lula iPS pot donar lloc a qualsevol tipus cel·lular del cos.
Vertader Fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.