Qüestionari sobre el vídeo: Desafiant la Gravetat, el Sistema Vascular de Vegetals

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
El 90 % de l'aigua absorbida per tots els éssers vius és alliberada a l'aire com vapor d’aigua
Vertader Fals

2.
(2 punts)
El 90% de l'aigua absorbida per les plantes és alliberada a l'aire com vapor d´aigua
Vertader Fals

3.
(2 punts)
L´absorció d´aigua té lloc en gran part a les arrels de les plantes
Vertader Fals

4.
(2 punts)
L´aigua es mou cap a les fulles mitjançant el floema.
Vertader Fals

5.
(2 punts)
El camí principal per a l´aigua a través de l´epidermis i la corfa dels arrels és simplàstic.
Vertader Fals

6.
(2 punts)
Les bandes de Caspary permitixen el pas de l´aigua al floema.
Vertader Fals

7.
(2 punts)
La taxa de transpiració es veu afectada per la llum.
Vertader Fals

8.
(2 punts)
La llum i la temperatura no són factors que modifiquen el comportament dels estomes.
Vertader Fals

9.
(2 punts)
Les plantes utilitzen energia metabòlica per a concentrar els ions que necessiten.
Vertader Fals

10.
(2 punts)
La majoria dels ions són absorbits per processos de transport actiu.
Vertader Fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.