Qüestionari sobre el vídeo: Desafiant la Gravetat, el Sistema Vascular de Vegetals

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

El 90 % de l'aigua absorbida per tots els éssers vius és alliberada a l'aire com vapor d’aigua


2
Qüestió 2 (2 punts)

El 90% de l'aigua absorbida per les plantes és alliberada a l'aire com vapor d´aigua


3
Qüestió 3 (2 punts)

L´absorció d´aigua té lloc en gran part a les arrels de les plantes


4
Qüestió 4 (2 punts)

L´aigua es mou cap a les fulles mitjançant el floema.


5
Qüestió 5 (2 punts)

El camí principal per a l´aigua a través de l´epidermis i la corfa dels arrels és simplàstic.


6
Qüestió 6 (2 punts)

Les bandes de Caspary permitixen el pas de l´aigua al floema.


7
Qüestió 7 (2 punts)

La taxa de transpiració es veu afectada per la llum.


8
Qüestió 8 (2 punts)

La llum i la temperatura no són factors que modifiquen el comportament dels estomes.


9
Qüestió 9 (2 punts)

Les plantes utilitzen energia metabòlica per a concentrar els ions que necessiten.


10
Qüestió 10 (2 punts)

La majoria dels ions són absorbits per processos de transport actiu.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.