Qüestionari sobre el vídeo: La Microbiologia del Nostre Entorn

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quin animal fa ús dels microorganismes?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin és un exemple d'ús dels microorganismes en l’Antiguitat?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin fàrmac el produïx un microorganisme?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Biodièsel és un tipus de font d’energia renovable en la que es fa ús de microorganismes. Un altre, seria?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quina és una aplicació de microorganismes a l’activitat agrícola?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Es considera la microobiologia una ciència completament desenvolupada


7
Qüestió 7 (2 punts)

L’estudi més profund de les propietats del món microscòpic i el seu ús ha resultat en nombroses aplicacions emergents.


8
Qüestió 8 (2 punts)

En quin moment de la producció agrícola podem dur a terme un control biologic els fongs entomopatògens?9
Qüestió 9 (2 punts)

Com actuen els fongs entomopatògens?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Dóna un exemple de fabricació d'una hormona amb participació de microorganismes.


11
Qüestió 11 (2 punts)

En quin tipus de subproductes inofensius es poden transformar els contaminants?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quins tres procediments es poden emprar a la bioremediació?13
Qüestió 13 (2 punts)

Amb què i per què s’ha de mesclar el contaminant quan emprem la remediació microbiana?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Encara no podem donar resultats notables amb la bioremediació perque és una ciència nova i encara s’està investigant.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Què es tracta de degradar amb la bioremediació?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.