Qüestionari sobre el vídeo: El Colesterol i els Àcids Grassos

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

De quins elements estan formats els àcids grassos?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Amb quina molècula no està relacionada el colesterol?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina és la classificació de les biomolècules?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin és el que anomenem com colesterol dolent?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quina molècula no orgànica intervé en la saponificació?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quin aliment és ric en omega-3?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Per què és dolent cert tipus de colesterol?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quins àcids grassos són sòlids a temperatura ambient?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quins àcids grassos poden tindre més forces de Van der Waals entre ells?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Nomena l'òrgan on se sintetitzen els àcids biliars:


11
Qüestió 11 (2 punts)

Nomena l'òrgan on es produïx la metabolització del colesterol?


12
Qüestió 12 (2 punts)

A quin tipus dels lípids insaponificables pertany el colesterol?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quines molècules de la bicapa lipídica de les membranes unix el colesterol?


14
Qüestió 14 (2 punts)

A quin tipus d´àcids grassos pertanyen els EPA i els DHA?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina vitamina, derivada del colesterol, és bona per als ossos?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.