Qüestionari sobre el vídeo: El Colesterol i els Àcids Grassos

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
De quins elements estan formats els àcids grassos?
C, H, O, N, K i P C, H, O, N, S i Na C, H, O, N, Fe i P C, H, O, N, S i P

2.
(2 punts)
Amb quina molècula no està relacionada el colesterol?
testosterona progesterona estradiol tocoferol

3.
(2 punts)
Quina és la classificació de les biomolècules?
glúcids, lípids, àcids grassos i proteïnes glúcids, àcids grassos, proteïnes i àcids nucleics glúcids, lípids, àcids nucleics i proteïnes glúcids, àcids grassos, àcid desoxiribonucleic i proteïnes

4.
(2 punts)
Quin és el que anomenem com colesterol dolent?
LDL NDL HDL TDL

5.
(2 punts)
Quina molècula no orgànica intervé en la saponificació?
NaOH NOH NiOH LDL

6.
(2 punts)
Quin aliment és ric en omega-3?
nous magdalenes bròquil carn roja

7.
(2 punts)
Per què és dolent cert tipus de colesterol?
produïx càncer produïx arteriosclerosi produïx reaccions al·lèrgiques engreixa

8.
(2 punts)
Quins àcids grassos són sòlids a temperatura ambient?
saturats insaturats poliinsaturats cap

9.
(2 punts)
Quins àcids grassos poden tindre més forces de Van der Waals entre ells?
saturats insaturats poliinsaturats cap

10.
(2 punts)
Nomena l'òrgan on se sintetitzen els àcids biliars:

11.
(2 punts)
Nomena l'òrgan on es produïx la metabolització del colesterol?

12.
(2 punts)
A quin tipus dels lípids insaponificables pertany el colesterol?

13.
(2 punts)
Quines molècules de la bicapa lipídica de les membranes unix el colesterol?

14.
(2 punts)
A quin tipus d´àcids grassos pertanyen els EPA i els DHA?

15.
(2 punts)
Quina vitamina, derivada del colesterol, és bona per als ossos?


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.