Qüestionari sobre el vídeo: La malària

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

On es va originar la malària o paludisme?


2
Qüestió 2 (2 punts)

En termes generals, quantes persones moren a l’any a causa d’aquesta malaltia?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quines són les principals víctimes de la malaria?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin és el principal organisme vector de la malària?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quin és el génere del paràsit que transmet la malaltia?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Com comença el cicle d’infecció del paludisme?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin tipus de cèl·lula infecta el paràsit de la malària?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quin és el símptoma més característic d’aquesta malaltia?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quina és l’espècie que produïx les formes més severes de malària?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quins van ser els primers portadors?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Hui en dia no existix una vacuna totalment eficaç.


12
Qüestió 12 (2 punts)

La biotecnologia podria ser una solució al paludisme


13
Qüestió 13 (2 punts)

Pot tindre les mateixes conseqüències en una persona que ja ha patit malària previament que en una que no.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Una de les fonts d’infecció dels mosquits pot ser l’aigua no potable.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Al mosquit Anopheles, on es troba el Plasmodium que provoca la malària?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.