Qüestionari sobre el vídeo: Les Lleis de Mendel

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Quines són les proporcions típiques de la 3a llei de Mendel?
8-AB 8-ab 4-AB 4-Ab 4-aB 4-ab 9-AB 3-Ab 3-aB 1-ab 3-AB 6-ab 3- aB 4-Ab

2.
(2 punts)
Quina era la finalitat dels estudis de Mendel?
estudiar els mecanismes d´hibridació en plantes donar una explicació a l´herència de caràcters refutar la teoria darwinista de l´evolució cultivar per menjar

3.
(2 punts)
El caràcter ''color dels ulls'' és un exemple de...
genotip fenotip al·lel gen

4.
(2 punts)
El que Mendel anomena com a varietats híbrides és el que hui anomenem amb el terme…
homozigòtic heterozigòtic hibrizigòtic ninguna és correcta

5.
(2 punts)
A què es dedicava Gregor Mendel?
monjo catedràtic jardiner metge

6.
(2 punts)
Quina planta va emprar Mendel als seus estudis?
arròs flor de nit penques pèsols

7.
(2 punts)
On va nàixer Mendel?
Àustria Alemanya República txeca Polònia

8.
(2 punts)
Si creuem dues varietats homozigòtiques diferents per a un caràcter, una dominant sobre l'altra, ¿què es pot esperar de la descendència?
serà tota homozigòtica dominat serà tota homozigòtica recessiva serà tota heterozigòtica la meitat serà heterozigòtica i l´altra meitat homozigòtica dominant

9.
(2 punts)
Creuem una planta de flor roja amb una altra de flor blanca, de forma que s'obté una descendència amb un fenotip 50% roig i 50% blanc, sent dominant en aquesta espècie l'al·lel roig: ¿Com seria el genotip dels pares?
dues plantes heterozigòtiques una planta heterozigòtica i altra homozigòtica dominant una planta heterozigòtica i altra homozigòtica recessiva dues plantes homozigòtiques dominants

10.
(2 punts)
¿Com es diuen les diferents alternatives que presenta un gen per a un caràcter?

11.
(2 punts)
¿Com es diu la manifestació del genotip?

12.
(2 punts)
A la 1a llei de Mendel els genotips dels pares i els genotips de la descendència són iguals
vertader fals

13.
(2 punts)
Si els dos al·lels per a un gen són idèntics, l'individu en qüestió: ¿és homozigot per aquest gen?
vertader fals

14.
(2 punts)
El fenotip es l'expressió del genotip
vertader fals

15.
(2 punts)
Si creuem dos individus heterozigòtics per a dos caràcters, amb una al·lel dominant i altre recessiu per a cadascun d'ells, la transmissió d'aquestos dos caràcters és independent
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.