Qüestionari sobre el vídeo: Les Lleis de Mendel

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quines són les proporcions típiques de la 3a llei de Mendel?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quina era la finalitat dels estudis de Mendel?


3
Qüestió 3 (2 punts)

El caràcter ''color dels ulls'' és un exemple de...


4
Qüestió 4 (2 punts)

El que Mendel anomena com a varietats híbrides és el que hui anomenem amb el terme…


5
Qüestió 5 (2 punts)

A què es dedicava Gregor Mendel?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quina planta va emprar Mendel als seus estudis?


7
Qüestió 7 (2 punts)

On va nàixer Mendel?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Si creuem dues varietats homozigòtiques diferents per a un caràcter, una dominant sobre l'altra, ¿què es pot esperar de la descendència?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Creuem una planta de flor roja amb una altra de flor blanca, de forma que s'obté una descendència amb un fenotip 50% roig i 50% blanc, sent dominant en aquesta espècie l'al·lel roig: ¿Com seria el genotip dels pares?


10
Qüestió 10 (2 punts)

¿Com es diuen les diferents alternatives que presenta un gen per a un caràcter?


11
Qüestió 11 (2 punts)

¿Com es diu la manifestació del genotip?


12
Qüestió 12 (2 punts)

A la 1a llei de Mendel els genotips dels pares i els genotips de la descendència són iguals


13
Qüestió 13 (2 punts)

Si creuem dos individus heterozigòtics per a un mateix caràcter, a la descendència obtinguda, tots els individus presentaran el fenotip del caràcter dominant


14
Qüestió 14 (2 punts)

El fenotip es l'expressió del genotip


15
Qüestió 15 (2 punts)

Si creuem dos individus heterozigòtics per a dos caràcters, amb una al·lel dominant i altre recessiu per a cadascun d'ells, la transmissió d'aquestos dos caràcters és independentTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.