Qüestionari sobre el vídeo: La transcripció: d’ADN a ARNm

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Per a què servix la caputxa (metil-guanosin-fosfat) i la cua poli-A en eucariotes?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Què és la transcripció?


3
Qüestió 3 (2 punts)

En eucariotes, l’ARN transcrit dóna lloc a una única proteïna?


4
Qüestió 4 (2 punts)

És igual el promotor utilitzat en eucariotes que en procariotes?


5
Qüestió 5 (2 punts)

En quin sentit es produïx la síntesi d´ARNm?


6
Qüestió 6 (2 punts)

En la maduració dels eucariotes, quins fragments d’ARN s’eliminen?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quantes fases té la transcripció en eucariotes?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quantes ARN pol participen en la transcipció dels eucariotes?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quantes ARN pol participen en la transcipció dels procariotes?


10
Qüestió 10 (2 punts)

De quina cadena de l´ADN se sintetitza l’ARNm?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quin procés és exclusiu d’eucariotes?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Si es produïx la transcripció del següent fragment d’ADN 3’ ACCGCTACAGCT 5’ a ARN, com seria la seua seqüència?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Ón ocórre la transcripció genètica en els procariotes?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Ón ocórre la transcripció genètica en eucariotes?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Un vegada sintetitzada la cadena d´ARNm, cap on es dirigix per fer la traducció?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.