Qüestionari sobre el vídeo: Els Lisosomes i la Digestió Cel·lular

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Quin és l'orgànul responsable de la digestió cel·lular?
Lisosoma Complex de Golgi Peroxisoma Mitocondri

2.
(2 punts)
L'apoptosi és la mort cel·lular programada.
vertader fals

3.
(2 punts)
L'apoptosi pot ser induïda per diversos orgànuls. Un d'ells és:
Peroxisoma Lisosoma Complex de Golgi Reticle endoplasmàtic

4.
(2 punts)
Anomenem càncer tota aquella malaltia en què s’observa un procés de control precís de la proliferació cel·lular.
vertader fals

5.
(2 punts)
L'oleocantal s'uneix als lisosomes de les cèl·lules canceroses.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.