Qüestionari sobre el vídeo: Emergències de Salut Pública i el Virus Zika

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

¿On es va aïllar per primera vegada el virus Zika?


2
Qüestió 2 (2 punts)

¿Com es transmet principalment el virus del Zika?


3
Qüestió 3 (2 punts)

¿Amb quins principals fluids corporals es pot transmetre el virus Zika?


4
Qüestió 4 (2 punts)

¿Quina és l'autoritat coordinadora en assumptes de sanitat internacional en el sistema de les Nacions Unides?


5
Qüestió 5 (2 punts)

¿Les sigles ESPII signifiquen: Emergència de salut pública d'importància internacional?


6
Qüestió 6 (2 punts)

¿En què es basen principalment els plans de resposta donats després de la declaració del virus Zika com a ESPII?


7
Qüestió 7 (2 punts)

L'ECDC, ¿s'encarrega del control de la malaltia del virus Zika a escala europea?


8
Qüestió 8 (2 punts)

En l'estat espanyol, ¿quin és l'òrgan encarregat de l'elaboració de plans de resposta per a fer front a les amenaces en la salut pública?


9
Qüestió 9 (2 punts)

En l'àmbit autonòmic valencià, ¿quina és l'entitat, integrada dins de la Conselleria de Sanitat, que exerceix el control epidemiològic?


10
Qüestió 10 (2 punts)

En l'estat espanyol, ¿s'han donat 307 casos de virus Zika importats?


11
Qüestió 11 (2 punts)

El material genètic del virus Zika consta d'una molècula d'ARN monocatenari


12
Qüestió 12 (2 punts)

¿Com són els símptomes als que dóna lloc la infecció pel virus Zika en dones embarassades?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Actualment, ¿existeix cura per a la infecció del virus Zika?


14
Qüestió 14 (2 punts)

¿Comença la infecció del virus en les cèl·lules dendrítiques pròximes al lloc de penetració d'aquest?


15
Qüestió 15 (2 punts)

¿Com es pot comprovar si una persona està infectada pel Zika?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.