Qüestionari sobre el vídeo: Emergències de Salut Pública i el Virus Zika

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
¿A quin gènere pertany el virus Zika?

2.
(2 punts)
¿On es va aïllar per primera vegada el virus Zika?
Uganda País Valencià Alemanya Brasil

3.
(2 punts)
¿Com es transmet principalment el virus del Zika?
Picadura de mosquit del gènere Aedes Via oral Mos de mamífers infectats Aigüa infectada

4.
(2 punts)
¿Amb quins principals fluids corporals es pot transmetre el virus Zika?

5.
(2 punts)
¿Quina és l'autoritat coordinadora en assumptes de sanitat internacional en el sistema de les Nacions Unides?
OMS RPS PPCC ESPII

6.
(2 punts)
¿Les sigles ESPII signifiquen: Emergència de salut pública d'importància internacional?
Vertader Fals

7.
(2 punts)
L'ECDC, ¿s'encarrega del control de la malaltia del virus Zika a escala europea?
Vertader Fals

8.
(2 punts)
En l'estat espanyol, ¿quin és l'òrgan encarregat de l'elaboració de plans de resposta per a fer front a les amenaces en la salut pública?
OMS CCAES ECDC HTC

9.
(2 punts)
En l'àmbit autonòmic valencià, ¿quina és l'entitat, integrada dins de la Conselleria de Sanitat, que exerceix el control epidemiològic?
Subdirecció d´epidemiologia i Vigilància de la salut Organització Mundial de la Salut (OMS) Subdirecció d´Emergències Sanitàries Cap, depén del Ministeri de Sanitat

10.
(2 punts)
En l'estat espanyol, ¿s'han donat 307 casos de virus Zika importats?
Vertader Fals

11.
(2 punts)
El material genètic del virus Zika consta d'una molècula d'ARN monocatenari
Vertader Fals

12.
(2 punts)
¿Com són els símptomes als que dóna lloc la infecció pel virus Zika en dones embarassades?
Símptomes lleguers com: febre, serpúlids, conjuntivitis Símptomes greus com microcefàlia i disminució del teixit cerebral en el fetus Avortament als pocs dies Paràlisi muscular severa

13.
(2 punts)
Actualment, ¿existeix cura per a la infecció del virus Zika?
No

14.
(2 punts)
¿Comença la infecció del virus en les cèl·lules dendrítiques pròximes al lloc de penetració d'aquest?
Vertader Fals

15.
(2 punts)
¿Com es pot comprovar si una persona està infectada pel Zika?
Amb un mostra de sang i orina Mitjançant una biòpsia Anàlisi del comportament Vigilant els canvis de temperatura corporal


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.