Qüestionari sobre el vídeo: Emergències de Salut Pública i el Virus Zika

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

¿A quin gènere pertany el virus Zika?


2
Qüestió 2 (2 punts)

¿On es va aïllar per primera vegada el virus Zika?


3
Qüestió 3 (2 punts)

¿Com es transmet principalment el virus del Zika?


4
Qüestió 4 (2 punts)

¿Amb quins principals fluids corporals es pot transmetre el virus Zika?


5
Qüestió 5 (2 punts)

¿Quina és l'autoritat coordinadora en assumptes de sanitat internacional en el sistema de les Nacions Unides?


6
Qüestió 6 (2 punts)

¿Les sigles ESPII signifiquen: Emergència de salut pública d'importància internacional?


7
Qüestió 7 (2 punts)

L'ECDC, ¿s'encarrega del control de la malaltia del virus Zika a escala europea?


8
Qüestió 8 (2 punts)

En l'àmbit autonòmic valencià, ¿quina és l'entitat, integrada dins de la Conselleria de Sanitat, que exerceix el control epidemiològic?


9
Qüestió 9 (2 punts)

En l'estat espanyol, ¿s'han donat 307 casos de virus Zika importats?


10
Qüestió 10 (2 punts)

¿D'on prové el nom Zika que si li ha donat al virus?


11
Qüestió 11 (2 punts)

El material genètic del virus Zika consta d'una molècula d'ARN monocatenari


12
Qüestió 12 (2 punts)

¿Com són els símptomes als que dóna lloc la infecció pel virus Zika en dones embarassades?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Actualment, ¿existeix cura per a la infecció del virus Zika?


14
Qüestió 14 (2 punts)

¿Comença la infecció del virus en les cèl·lules dendrítiques pròximes al lloc de penetració d'aquest?


15
Qüestió 15 (2 punts)

¿Com es pot comprovar si una persona està infectada pel Zika?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.