Qüestionari sobre el vídeo: Els Nostres Defensors

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

La resposta immunitària adquirida necessita una exposició prèvia al patogen.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Durant la fase efectora, en la resposta immunitària cel·lular, ¿què allibera la cèl·lula T citotòxica?


3
Qüestió 3 (2 punts)

¿Qui reconeix l'antigen durant la fase d'activació en la resposta immunitària cel·lular?


4
Qüestió 4 (2 punts)

En la resposta immunitària humoral, ¿què alliberen les cèl·lules Th?


5
Qüestió 5 (2 punts)

En acabar la fase efectora, en la resposta immunitària humoral, les cèl·lules B es diferencien en cèl·lules de memòria i en cèl·lules plasmàtiques


6
Qüestió 6 (2 punts)

En la resposta immunitària cel·lular apareixen les cèl·lules Th.


7
Qüestió 7 (2 punts)

La immunitat és l'estat de resistència de l'organisme davant una malaltia infecciosa o agent estrany.


8
Qüestió 8 (2 punts)

¿En quins tipus de defenses es divideix la immunitat innata? (Respon amb minúscules)


9
Qüestió 9 (2 punts)

¿En quins tipus de defenses es divideix la immunitat adquirida? (Respon amb minúscules)


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els fragments de l'antigen, degradat durant la fase d'activació de la resposta immunitària humoral, s'uneixen a la proteïna MHC (classe II).Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.