Qüestionari sobre el vídeo: Els Nostres Defensors

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
La resposta immunitària adquirida necessita una exposició prèvia al patogen.
vertader fals

2.
(2 punts)
Durant la fase efectora, en la resposta immunitària cel·lular, ¿què allibera la cèl·lula T citotòxica?
Porfirina Enzims lisosòmics Fragments cel·lulars Intraferons

3.
(2 punts)
¿Qui reconeix l'antigen durant la fase d'activació en la resposta immunitària cel·lular?

4.
(2 punts)
En la resposta immunitària humoral, ¿què alliberen les cèl·lules Th?
Interferons Citocines Immunoglobulines Porfirina

5.
(2 punts)
En acabar la fase efectora, en la resposta immunitària humoral, les cèl·lules B es diferencien en cèl·lules de memòria i en cèl·lules plasmàtiques
vertader fals

6.
(2 punts)
En la resposta immunitària cel·lular apareixen les cèl·lules Th.
vertader fals

7.
(2 punts)
La immunitat és l'estat de resistència de l'organisme davant una malaltia infecciosa o agent estrany.
vertader fals

8.
(2 punts)
¿En quins tipus de defenses es divideix la immunitat innata? (Respon amb minúscules)

9.
(2 punts)
¿En quins tipus de defenses es divideix la immunitat adquirida? (Respon amb minúscules)

10.
(2 punts)
Els fragments de l'antigen, degradat durant la fase d'activació de la resposta immunitària humoral, s'uneixen a la proteïna MHC (classe II).
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.