Qüestionari sobre el vídeo: Els Enzims: Reacció Enzimàtica i Inhibició

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els enzims augmenten l'energia d'activació d'un sistema.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Característiques específiques dels enzims:


3
Qüestió 3 (2 punts)

Com s'anomena la part proteïca de l'enzim?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'apoenzim és:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Com s'anomena la part no proteïca de l'enzim?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Les reaccions químiques que tenen lloc al nostre interior constitueixen ...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin és un dels tipus d'inhibició?


8
Qüestió 8 (2 punts)

El model d'acoblament induït és estàtic.


9
Qüestió 9 (2 punts)

Els enzims són:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els inhibidors s'unixen a l'enzim pel cofactor.


11
Qüestió 11 (2 punts)

Les molècules orgàniques complexes que s'unixen dèbilment a l'apoenzim reben el nom de…


12
Qüestió 12 (2 punts)

Els enzims estan formats només per aminoàcids.


13
Qüestió 13 (2 punts)

Els canvis de pH alteren l'activitat de la proteïna.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Quina de les següents molècules disminuïx la velocitat de la reacció enzimàtica o la anul·la per complet?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quins factors influïxen en la velocitat de reacció dels enzims?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.