Qüestionari sobre el vídeo: Els Enzims: Reacció Enzimàtica i Inhibició

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:1
Qüestió 1 (2 punts)

Els enzims augmenten l'energia d'activació d'un sistema.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Característiques específiques dels enzims:


3
Qüestió 3 (2 punts)

Com s'anomena la part proteïca de l'enzim?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'apoenzim és:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Com s'anomena la part no proteïca de l'enzim?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Les reaccions químiques que tenen lloc al nostre interior constitueixen ...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quin és un dels tipus d'inhibició?


8
Qüestió 8 (2 punts)

El model d'acoblament induït és estàtic.


9
Qüestió 9 (2 punts)

Els enzims són:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els inhibidors s'unixen a l'enzim pel cofactor.


11
Qüestió 11 (2 punts)

Les molècules orgàniques complexes que s'unixen dèbilment a l'apoenzim reben el nom de…


12
Qüestió 12 (2 punts)

El primer model suggerit per explicar la interacció enzim-substrat que suposa que l'estructura del substrat i la del lloc actiu són exactament complementàries és el…


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quina de les següents molècules disminuïx la velocitat de la reacció enzimàtica o la anul·la per complet?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Quins factors influïxen en la velocitat de reacció dels enzims?


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina, de les següents sobre els enzims, és falsa?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.