Qüestionari sobre el vídeo: L’estructura de l’ADN

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quants parells de bases nitrogenades conté l'anomenat pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va ser la primera persona que va fotografiar l'ADN?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin va ser el model d'ADN proposat per Watson i Crick?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'adenina establix tres ponts d'hidrogen amb la timina.


5
Qüestió 5 (2 punts)

L´estructura terciària es forma com a resposta:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Com es va aconseguir fotografiar la cara B de l´ADN per primera vegada?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Com és l'enrotllament de l'estructura secundària de l'ADN?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Què són els nucleosomes?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Existixen altres conformacions d'ADN, a banda del model de doble hèlix ADN-B?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Com se situen les cadenes de l'estructura secundària de l'ADN?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quina mida té el pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quina de les següents afirmacions sobre l'extrem 5´ d´una cadena de polinucleòtids és correcta?


13
Qüestió 13 (2 punts)

L'adenina establix tres ponts d'hidrogen amb la citosina.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Els bucles d'ADN que es formen a l'empaquetar-se els cromosomes tenen una mida de 300 nanòmetres.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina base nitrogenada no podrà formar part del desoxiribonucleòtids que constitueixen l'ADN?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.