Qüestionari sobre el vídeo: L’estructura de l’ADN

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quants parells de bases nitrogenades conté l'anomenat pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va ser la primera persona que va fotografiar l'ADN?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quin va ser el model d'ADN proposat per Watson i Crick?


4
Qüestió 4 (2 punts)

El gruix d'un cromosoma condensat, aproximadament, és de:


5
Qüestió 5 (2 punts)

L'adenina establix tres ponts d'hidrogen amb la timina.


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quin tipus de molècula són els monòmers que constituïxen la molècula d'ADN?


7
Qüestió 7 (2 punts)

L´estructura secundària de l´ADN és:


8
Qüestió 8 (2 punts)

Com es va aconseguir fotografiar la cara B de l´ADN per primera vegada?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Els components dels desoxiribonucleòtids són:


10
Qüestió 10 (2 punts)

Com és l'enrotllament de l'estructura secundària de l'ADN?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Què són els nucleosomes?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Com se situen les cadenes de l'estructura secundària de l'ADN?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quina mida té el pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


14
Qüestió 14 (2 punts)

Els bucles d'ADN que es formen a l'empaquetar-se els cromosomes tenen una mida de 300 nanòmetres.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina base nitrogenada no podrà formar part del desoxiribonucleòtids que constitueixen l'ADN?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.