Qüestionari sobre el vídeo: L’estructura de l’ADN

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quants parells de bases nitrogenades conté l'anomenat pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va ser la primera persona que va fotografiar l'ADN?


3
Qüestió 3 (2 punts)

El gruix d'un cromosoma condensat, aproximadament, és de:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quin tipus de molècula són els monòmers que constituïxen la molècula d'ADN?


5
Qüestió 5 (2 punts)

L´estructura secundària de l´ADN és:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Com és l'enrotllament de l'estructura secundària de l'ADN?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Què són els nucleosomes?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Existixen altres conformacions d'ADN, a banda del model de doble hèlix ADN-B?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Com se situen les cadenes de l'estructura secundària de l'ADN?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quina mida té el pas de rosca de l'estructura de l'ADN?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Quina de les següents afirmacions sobre l'extrem 5´ d´una cadena de polinucleòtids és correcta?


12
Qüestió 12 (2 punts)

Com es troben els plans dels anells de les bases nitrogenades a l'estructura secundària de l'ADN?


13
Qüestió 13 (2 punts)

L'adenina establix tres ponts d'hidrogen amb la citosina.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Els bucles d'ADN que es formen a l'empaquetar-se els cromosomes tenen una mida de 300 nanòmetres.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quina base nitrogenada no podrà formar part del desoxiribonucleòtids que constitueixen l'ADN?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.