Qüestionari sobre el vídeo: Tipus de Clonació

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

El primer pas en la clonació d'un gen consisteix a aïllar l'ADN desitjat.


2
Qüestió 2 (2 punts)

Quin enzim produeix talls en la seqüència de l'ADN?


3
Qüestió 3 (2 punts)

En general, trobem tres tipus de vectors: els plasmidis, els genomes d'alguns virus i els cromosomes bacterians artificials.


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quan els extrems cohesius del plasmidi i els fragments d'ADN s'alineen, s'utilitza l'enzim helicasa per a formar unions covalents.


5
Qüestió 5 (2 punts)

En el vídeo, quin enzim està representat per aquest element?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quan s'introdueix el vector d'un gen en un cultiu de bacteris, tots ells l'incorporen.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.