Qüestionari sobre el vídeo: Tipus de Clonació

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
El primer pas en la clonació d'un gen consisteix a aïllar l'ADN desitjat.
vertader fals

2.
(2 punts)
Quin enzim produeix talls en la seqüència de l'ADN?
ARN-polimerasa Helicasa Endonucleasa de restricció Ligasa

3.
(2 punts)
En general, trobem tres tipus de vectors: els plasmidis, els genomes d'alguns virus i els cromosomes bacterians artificials.
vertader fals

4.
(2 punts)
Quan els extrems cohesius del plasmidi i els fragments d'ADN s'alineen, s'utilitza l'enzim helicasa per a formar unions covalents.
vertader fals

5.
(2 punts)
En el vídeo, quin enzim està representat per aquest element?
ARN-polimerases Helicasa Endonucleasa de restricció Ligasa

6.
(2 punts)
Quan s'introdueix el vector d'un gen en un cultiu de bacteris, tots ells l'incorporen.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.