Qüestionari sobre el vídeo: L'Excreció en Invertebrats

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
On estan situades les glàndules verdes dels invertebrats?
base de la cua part alta de la cua anus base de les antenes

2.
(2 punts)
Els vacúols pulsàtils són propis de :
esponges i hidres aràcnids i insectes crustacis platihelmints

3.
(2 punts)
El líquid intersticial accedix a les cèl·lules flamígeres mitjançant:
la xarxa tubular el nucli el porus excretor totes són correctes

4.
(2 punts)
Seguint l'ordre evolutiu, quin va ser l'òrgan excretor que va aparéixer primer?
vacúols pulsàtils protonefridis metanefridis renyons

5.
(2 punts)
Els metanefridis expulsen els productes de l'excreció mitjançant:
cavitat celomàtica nefridioporus capil·lar anus

6.
(2 punts)
Quin organ excretor és propi dels platihelmints?
renyons metanefridis protonefridis glàndules verdes

7.
(2 punts)
Quins òrgans excretors no són propis del invertebrats?
renyons metanefridis protonefridis vacúols pulsàtils

8.
(2 punts)
Quin procés trobem a l'excreció?
excreció de residus metabòlics regulació de la concentració d’ions manteniment del balanç hídric totes són correctes

9.
(2 punts)
Les cèl·lules flamígeres formen part dels metanefridis
vertader fals

10.
(2 punts)
Els túbuls de Malpighi capten aigua, sals minerals i àcid cítric
vertader fals

11.
(2 punts)
Els túbuls de Malpighi són part de l'aparell excretor dels crustacis
vertader fals

12.
(2 punts)
Els metanefridis secreten els desfets de l'excreció a la cavitat celomàtica
vertader fals

13.
(2 punts)
A les glàndules antenals els productes de l'excreció circulen des del nefridioporus fins al laberint
vertader fals

14.
(2 punts)
L'excreció és l’eliminació de substàncies tòxiques i innecessàries generades pel metabolisme
vertader fals

15.
(2 punts)
Les glàndules antenals també poden anomenar-se glàndules verdes
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.