Qüestionari sobre el vídeo: L'Excreció en Invertebrats

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

On estan situades les glàndules verdes dels invertebrats?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Els vacúols pulsàtils són propis de :


3
Qüestió 3 (2 punts)

El líquid intersticial accedix a les cèl·lules flamígeres mitjançant:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Seguint l'ordre evolutiu, quin va ser l'òrgan excretor que va aparéixer primer?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Els metanefridis expulsen els productes de l'excreció mitjançant:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quin organ excretor és propi dels platihelmints?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quins òrgans excretors no són propis del invertebrats?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Quin procés trobem a l'excreció?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Les cèl·lules flamígeres formen part dels metanefridis


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els túbuls de Malpighi capten aigua, sals minerals i àcid cítric


11
Qüestió 11 (2 punts)

Els túbuls de Malpighi són part de l'aparell excretor dels crustacis


12
Qüestió 12 (2 punts)

Els metanefridis secreten els desfets de l'excreció a la cavitat celomàtica


13
Qüestió 13 (2 punts)

A les glàndules antenals els productes de l'excreció circulen des del nefridioporus fins al laberint


14
Qüestió 14 (2 punts)

L'excreció és l’eliminació de substàncies tòxiques i innecessàries generades pel metabolisme


15
Qüestió 15 (2 punts)

Les glàndules antenals també poden anomenar-se glàndules verdesTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.