Qüestionari sobre el vídeo: De la doble hèlix al cromosoma metafàsic

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les guanines s'unixen a les citosines mitjançant ponts d'hidrogen, quants?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va descobrir l'estructura de la doble hèlix?


3
Qüestió 3 (2 punts)

La doble hèlix està composta de:


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quins components constituïxen els nucleosomes?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quant mesura d'ample una cromàtida?


6
Qüestió 6 (2 punts)

L'ADN és àcid?


7
Qüestió 7 (2 punts)

La representació del conjunt de cromosomes metafàsics en la qual s’ordenen de major a menor grandària i els cromosomes sexuals es troben al final és el cariotip.


8
Qüestió 8 (2 punts)

El primer nivell d'organització de la cromatina és el ''collar de perles''?


9
Qüestió 9 (2 punts)

En què es van basar Watson i Crick per a proposar el model de la doble hèlix?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els cromosomes poden ser, submetacèntrics, telocèntrics i metacèntrics


11
Qüestió 11 (2 punts)

En el cariotip, els cromosomes sexuals es troben


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quan el centròmer es troba de manera que un braç és lleugerament més curt, es tracta d'un cromosoma...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quines són les proteïnes a les que s'unix l'ADN?


14
Qüestió 14 (2 punts)

El cromosoma està constituït per:


15
Qüestió 15 (2 punts)

El cromosoma metafàsic es pot trobar en la cèl·lula quan aquesta està en interfase.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.