Qüestionari sobre el vídeo: De la doble hèlix al cromosoma metafàsic

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les guanines s'unixen a les citosines mitjançant ponts d'hidrogen, quants?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Qui va descobrir l'estructura de la doble hèlix?


3
Qüestió 3 (2 punts)

L'ADN està enrotllat en sentit levògir.


4
Qüestió 4 (2 punts)

La doble hèlix està composta de:


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quins components constituïxen els nucleosomes?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quant mesura d'ample una cromàtida?


7
Qüestió 7 (2 punts)

La representació del conjunt de cromosomes metafàsics en la qual s’ordenen de major a menor grandària i els cromosomes sexuals es troben al final és el cariotip.


8
Qüestió 8 (2 punts)

Per què la molècula d'ADN ha de ser modificada?


9
Qüestió 9 (2 punts)

El primer nivell d'organització de la cromatina és el ''collar de perles''?


10
Qüestió 10 (2 punts)

En què es van basar Watson i Crick per a proposar el model de la doble hèlix?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Els cromosomes poden ser, submetacèntrics, telocèntrics i metacèntrics


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quan el centròmer es troba al centre del cromosoma es tracta d'un cromosoma...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quan el centròmer es troba a l'extrem del cromosoma es tracta d'un cromosoma metacèntric.


14
Qüestió 14 (2 punts)

Quines són les proteïnes a les que s'unix l'ADN?


15
Qüestió 15 (2 punts)

El cromosoma metafàsic es pot trobar en la cèl·lula quan aquesta està en interfase.Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.