Qüestionari sobre el vídeo: Nanomedicaments

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Quan administrem nanopartícules específiques que interaccionen amb cèl·lules canceroses, quina resposta obtenim?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Per què es tan difícil l'aplicació de nanomedicaments en el càncer?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Què és el més dificil del tractament de l'Alzheimer?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Quines alternatives s'estan estudiant per evitar les injeccions requerides en la diabetis?


5
Qüestió 5 (2 punts)

Quin dels següents elements es mesura amb nanòmetres?


6
Qüestió 6 (2 punts)

Indica quina de les següents opcions és un avantatge de l'ús de nanofàrmacs


7
Qüestió 7 (2 punts)

Un dels principals desafiaments en el procès d'obtenció de nanofàrmacs es troba en aconseguir que les nanopartícules reconeguen les seues cèl·lules de destinació


8
Qüestió 8 (2 punts)

Una nova ruta d'administració que ens permeten aplicar els nanomedicaments és:


9
Qüestió 9 (2 punts)

La reglamentació que comporta l'ús de nanomedicaments és adequada


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quina entitat participa en el Projecte Phoenix, relacionat amb els nanofàrmacs?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Un dels objectius del Projecte Phoenix tracta de facilitar la transferència de nanofàrmacs des dels centres d'investigació fins a la pràctica clínica


12
Qüestió 12 (2 punts)

Els dispositius de mesura nanométrica que es destinen a la medicina i l'atenció sanitaria són coneguts amb el nom de:


13
Qüestió 13 (2 punts)

El terme nanotecnologia s’introduïx l'any


14
Qüestió 14 (2 punts)

En 1995 va ser admès l’ús de nanofàrmacs en persones


15
Qüestió 15 (2 punts)

El terme nanotecnologia s’introduïx en un llibre de...Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.