Qüestionari sobre el vídeo: Cicle Cel·lular i Càncer

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les etapes del cicle cel·lular són: G1-S-G2 i M


2
Qüestió 2 (2 punts)

¿Quan una cèl·lula està en fase G0 en quin estat es troba?


3
Qüestió 3 (2 punts)

¿Com s’anomena el procés en el qual les cèl·lules tumorals envaeixen més d’un òrgan?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'activitat de l'enzim ADN polimerasa és intensa durant…


5
Qüestió 5 (2 punts)

L'apoptosi, ¿es podria considerar com un suïcidi cel·lular?


6
Qüestió 6 (2 punts)

¿Existeixen factors externs al cos que puguen incrementar la posibilitat de patir un càncer?


7
Qüestió 7 (2 punts)

El càncer es pot transmetre mitjaçant l’herència genètica


8
Qüestió 8 (2 punts)

En la segona fase del cicle cel·lular es produeix la…


9
Qüestió 9 (2 punts)

¿En quina fase la cèl·lula creix?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Un protooncogén pot transformar-se en...


11
Qüestió 11 (2 punts)

El cicle celular està regulat per dues classes de proteïnes, que són:Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.