Qüestionari sobre el vídeo: Cicle Cel·lular i Càncer

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
Les etapes del cicle cel·lular són: G1-S-G2 i M
vertader fals

2.
(2 punts)
¿Quan una cèl·lula està en fase G0 en quin estat es troba?
estacionari en divisió

3.
(2 punts)
¿Com s’anomena el procés en el qual les cèl·lules tumorals envaeixen més d’un òrgan?

4.
(2 punts)
L'activitat de l'enzim ADN polimerasa és intensa durant…
fase G0 fase S fase G1 fase G2

5.
(2 punts)
L'apoptosi, ¿es podria considerar com un suïcidi cel·lular?
vertader fals

6.
(2 punts)
¿Existeixen factors externs al cos que puguen incrementar la posibilitat de patir un càncer?
no

7.
(2 punts)
El càncer es pot transmetre mitjaçant l’herència genètica
vertader fals

8.
(2 punts)
En la segona fase del cicle cel·lular es produeix la…

9.
(2 punts)
¿En quina fase la cèl·lula creix?
fase G0 fase S fase G1 fase G2

10.
(2 punts)
Un protooncogén pot transformar-se en...
un oncogen un agent mutagènic una cèlula totipotent un anticòs

11.
(2 punts)
El cicle celular està regulat per dues classes de proteïnes, que són:
ciclines i porines condensines i cohesines ciclines i quinases dependents de ciclines quinases dependents de ciclines i laminines


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.