Qüestionari sobre el vídeo: El codi genètic

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Un aminoàcid pot estar codificat per més d´un codó


2
Qüestió 2 (2 punts)

Què estudia la genètica?


3
Qüestió 3 (2 punts)

El procés que sofrix l´ADN per obtindre una proteïna és...


4
Qüestió 4 (2 punts)

El codi genètic és...


5
Qüestió 5 (2 punts)

El codi genètic està conformat per...


6
Qüestió 6 (2 punts)

La seqüència de l´ARNm es dividix en grups de tres bases; cada triplet s´anomena...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Les bases nitrogenades que formen el codi genètic són


8
Qüestió 8 (2 punts)

L´ADN actua directament sobre les cèl·lules per dur a terme processos metabòlics


9
Qüestió 9 (2 punts)

Cada ARNt està asociat a


10
Qüestió 10 (2 punts)

El codi genètic ha permès avanços en la síntesi...


11
Qüestió 11 (2 punts)

L´element intermedi que permet el pas d´ADN a proteïnes és …


12
Qüestió 12 (2 punts)

El codó CAG es complementa amb l´anticodó...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Les proteïnes se sintetitzen...


14
Qüestió 14 (2 punts)

Respecte a les bases nitrogenades, una diferència entre ADN i ARNm és que...


15
Qüestió 15 (2 punts)

Les taules que s´utilitzen per a llegir el codi genètic estan formades per anticodonsTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.