Qüestionari sobre el vídeo: El codi genètic

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Un triplet pot codificar més d´un aminoàcid


2
Qüestió 2 (2 punts)

Un aminoàcid pot estar codificat per més d´un codó


3
Qüestió 3 (2 punts)

Tots els codons, codifiquen aminoàcids?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Què estudia la genètica?


5
Qüestió 5 (2 punts)

El procés que sofrix l´ADN per obtindre una proteïna és...


6
Qüestió 6 (2 punts)

El codi genètic és...


7
Qüestió 7 (2 punts)

La seqüència de l´ARNm es dividix en grups de tres bases; cada triplet s´anomena...


8
Qüestió 8 (2 punts)

Cada ARNt està asociat a


9
Qüestió 9 (2 punts)

El codi genètic ha permès avanços en la síntesi...


10
Qüestió 10 (2 punts)

L´element intermedi que permet el pas d´ADN a proteïnes és …


11
Qüestió 11 (2 punts)

El codó CAG es complementa amb l´anticodó...


12
Qüestió 12 (2 punts)

El codi genètic permet que...


13
Qüestió 13 (2 punts)

Respecte a les bases nitrogenades, una diferència entre ADN i ARNm és que...


14
Qüestió 14 (2 punts)

Les taules que s´utilitzen per a llegir el codi genètic estan formades per anticodons


15
Qüestió 15 (2 punts)

Quin és el codó d´iniciació?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.