Qüestionari sobre el vídeo: L'origen de la vida

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
¿Qui demostrà, mitjançant carn posada en pots oberts i tancats, que els éssers vius que apareixien, en la matèria orgànica en descomposició, provenien d'altres éssers vius presents en l'ambient i no per generació espontània?
Louis Pasteur Harold Urey Stanley Miller Francesco Redi

2.
(2 punts)
Els experiments de Pasteur van suposar el principal suport de la generació espontània.
vertader fals

3.
(2 punts)
Quina és la teoria que proposa la generació d'éssers vius per acció divina?

4.
(2 punts)
L'experiment de Miller i Urey corroborà la possibilitat de generació de matèria orgànica a partir de molècules inorgàniques presents en la atmosfera primitiva.
vertader fals

5.
(2 punts)
Alexander Oparin proposà la teoria de l'origen de la vida:
creacionisme abiogènesi generació espontània pansperima

6.
(2 punts)
Quin és el nom de la teoria que proposa l'origen extraterrestre de la vida?

7.
(2 punts)
Per al creacionisme, què va ser el responsable de la vida a la Terra?
els aminoàcids Déu els extraterrestres els àcids nucleics

8.
(2 punts)
Segons la teoria de la panspèrmia, l'origen de la vida es extraterrestre
vertader fals

9.
(2 punts)
Quin és el nom del filòsof grec, dels primers que va proposar l'origen extraterrestre de la vida?

10.
(2 punts)
Quins són els problemes principals de la teoria de la panspèrmia?
no dóna resposta a l´origen de la vida, només trasllada de lloc l´origen d´aquesta les experiències de Becquerel mostren una impossibilitat per a la vida, que hi ha en la Terra, de poder sobreviure en les condicions extremes de radiació, temperatura i buit de l´espai les grans distàncies entre els cossos celests implicaria una major quantitat de temps requerit que deurien suportat els éssers vius les condicions de l´espai totes les respostes són correctes

11.
(2 punts)
Les condicions atmosfèriques de la Terra primitiva no donen suport al possible origen abiòtic de la vida.
vertader fals

12.
(2 punts)
Quina va ser la principal raó per la qual, al principi, la teoria de la generació espontània tenia un gran suport?
la religió les observacions de fenòmens comuns com la descomposició el desconeixement del món microscòpic totes les respostes son correctes


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.