Qüestionari sobre el vídeo: L'origen de la vida

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

¿Qui demostrà, mitjançant carn posada en pots oberts i tancats, que els éssers vius que apareixien, en la matèria orgànica en descomposició, provenien d'altres éssers vius presents en l'ambient i no per generació espontània?


2
Qüestió 2 (2 punts)

Els experiments de Pasteur van suposar el principal suport de la generació espontània.


3
Qüestió 3 (2 punts)

Quina és la teoria que proposa la generació d'éssers vius per acció divina?


4
Qüestió 4 (2 punts)

L'experiment de Miller i Urey corroborà la possibilitat de generació de matèria orgànica a partir de molècules inorgàniques presents en la atmosfera primitiva.


5
Qüestió 5 (2 punts)

Alexander Oparin proposà la teoria de l'origen de la vida:


6
Qüestió 6 (2 punts)

Quin és el nom de la teoria que proposa l'origen extraterrestre de la vida?


7
Qüestió 7 (2 punts)

Per al creacionisme, què va ser el responsable de la vida a la Terra?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Segons la teoria de la panspèrmia, l'origen de la vida es extraterrestre


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quin és el nom del filòsof grec, dels primers que va proposar l'origen extraterrestre de la vida?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Quins són els problemes principals de la teoria de la panspèrmia?


11
Qüestió 11 (2 punts)

Les condicions atmosfèriques de la Terra primitiva no donen suport al possible origen abiòtic de la vida.


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quina va ser la principal raó per la qual, al principi, la teoria de la generació espontània tenia un gran suport?Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.