Qüestionari sobre el vídeo: La SIDA

TEMPS DISPONIBLE


PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL QÜESTIONARI:


1.
(2 punts)
On es va descobrir la SIDA?
Àfrica austral Àfrica occidental Àfrica meridional Àfrica central

2.
(2 punts)
Quin d'aquests NO és un símptoma de la SIDA?
febre fatiga dolors oculars suor

3.
(2 punts)
El VIH s'encarrega d'inhibir la funció principal del sistema…
immunitari nerviós muscular endocrí

4.
(2 punts)
La SIDA es transmet per via…
sexual, vertical i sanguínia sexual, transversal i sanguínia oral, vertical i sanguínia sexual, vertical i contacte directe

5.
(2 punts)
Actualment, no existix cura contra la SIDA
vertader fals

6.
(2 punts)
Es pot estar infectat per la SIDA sense presentar cap símptoma.
vertader fals

7.
(2 punts)
La SIDA està causada per…
un bacteri un protozou un paràsit un virus

8.
(2 punts)
Es pot contagiar la SIDA al bebé durant l'embaràs.
vertader fals

9.
(2 punts)
Poden passar fins 10 anys fins que una persona presente el primer símptoma de la malaltia.
vertader fals

10.
(2 punts)
Quan el virus de la SIDA entra en un organisme, el sistema immunitari acaba…
activant-se debilitant-se desapareixent augmentant

11.
(2 punts)
La SIDA pot afectar qualsevol persona.
vertader fals

12.
(2 punts)
Els anticossos són les defenses del sistema immunitari.
vertader fals

13.
(2 punts)
El concepte que es tenia abans sobre aquesta malaltia ha canviat gràcies a…
l´evolució dels humans l´evolució dels virus als avenços clínics no ha canviat res

14.
(2 punts)
Els fàrmacs que existixen hui en dia contra aquesta malaltia…
curen directament a la persona afectada allarguen la vida del malalt/malalta no aconseguixen tindre activitat encara la seua activitat és depenent de cada persona

15.
(2 punts)
La presència del virus de la SIDA no afavorix la instauració d'altres infeccions greus.
vertader fals


Tornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.