Qüestionari sobre el vídeo: Com funcionen les vacunes?

TEMPS DISPONIBLE

PUNTUACIÓ MAXIMA:1
Qüestió 1 (2 punts)

Les característiques individuals (edat, sexe, salut, etc) afecten la reacció que provoca una vacuna.


2
Qüestió 2 (2 punts)

On s'inoculava la pigota, en el segle XI?


3
Qüestió 3 (2 punts)

Com va descobrir Edward Jenner el mètode antivariòlic?


4
Qüestió 4 (2 punts)

Les vacunes vives atenuades...


5
Qüestió 5 (2 punts)

Les vacunes amb toxoides creen immunitat al microorganisme a partir del qual estan fabricades.


6
Qüestió 6 (2 punts)

En la resposta primària, els limfòcits B secreten...


7
Qüestió 7 (2 punts)

Quines cèl·lules es queden quan acaba la resposta primària?


8
Qüestió 8 (2 punts)

Què secreten els limfòcits B a la resposta secundària?


9
Qüestió 9 (2 punts)

Quins són el efectes secundaris més comuns quan et vacunen?


10
Qüestió 10 (2 punts)

Els efectes secundaris de les vacunes només es poden explicar per l'estat fisiològic de la persona


11
Qüestió 11 (2 punts)

El principal motiu de dubte sobre les vacunes front a la Covid-19 es la rapidesa del seu descobriment.


12
Qüestió 12 (2 punts)

Quant tipus hi ha de vacunes?


13
Qüestió 13 (2 punts)

Quin no és un element que es pot utilitzar per a les vacunes de subunitats?


14
Qüestió 14 (2 punts)

La resposta secundària és més rápida i eficaç que la resposta primària.


15
Qüestió 15 (2 punts)

Tots els components de les vacunes produïxen la mateixa reaccióTornar dalt

Aquesta pàgina utilitza cookies per millorar la seua experiència. Si continua navegant, suposem que vostè ho accepta, però pot optar per eixir del web si ho desitja.